Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Storebror dreper – om totalitarisme

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av fantaster og idealister. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere. Men hva er totalitarisme?
Totalitære og autoritære regimerNazisme og fascismeKommunisme

Nazisme

Nazismens kjennetegn er jødehat, ekstrem nasjonalisme og militarisme, førerkultus og totalitært styresett.
Nazisme og fascisme
Fascisme

Fascisme

Fascistene mener at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart.
IdeerAndre ideologierNazisme og fascisme
Bård Larsen

Er IS fascister?

"Er terroristene i IS virkelig fascister? I henhold til vanlig statsvitenskaplig analyse er det usikkert. Men følger vi andre fascisme-definisjoner innfrir den såkalte staten kravene." Bård Larsen i VG:
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Terror og vold

"Krenkelse og hevn er like mye emosjon som virkelighet. De fleste personlig berørte dreper ikke. Terrorister føler en så heftig krenkelse at blind vold fremstår som en løsning. Da er vi inne i moralpolitisk interessante utfordringer," skriver Bård Larsen.
Ideer
Bård Larsen

Den uutholdelige lettheten

"Mens det drives kampanje for å boikotte Nationaltheatrets samarbeid med det israelske Habima-teateret, er det liten motstand mot at Ibsenprisen går til en tilhenger av serbisk fascisme," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Den vanskelige ideologien

"Partiene på Stortinget har liberaldemokratiet både som mål og middel. Uansett hva Frp får gjennomslag for på innvandringsfeltet, vil det i lengden opprøre kontrajihadister og andre høyreekstreme som faktisk støtter terroristen. I bunn og grunn er avstanden like stor mellom Frp og Breivik som den er mellom Ap og venstreekstremisme," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
Ideer

Fascisme og fordommer

"Det er selvfølgelig bra at man sammenlikner ulike bevegelser på tvers av tid og rom. Vi kan lære noe av historien. Faren er at man konstruerer fellestrekk i tilfeller der forskjellene i realiteten er veldig mye større enn likhetene. Hvis de man i dag kaller fascister er så ideologisk annerledes fra de historiske bevegelsene begrepet refererer til, stiller jeg meg spørsmål om hvorfor man fremdeles beskriver dem som fascister," skriver Bård Larsen i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter

Upresise og underlige fascismediagnoser

"Den svenske journalisten Henrik Arnstad hevder i en kronikk i Aftenposten at fascismen aldri har stått sterkere i Europa enn den gjør i dag, fremfor alt i de nordiske land. Det høres smått utrolig ut," skriver Bård Larsen på Aftenposten.no: "For å få dette til å gå opp hevder Arnstad at Fremskrittspartiet er et fascistisk parti."
Demokrati og rettigheter