Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet
Kristin Clemet

Rolleforståelse og demokrati

Hvorfor ser ikke mediene ut til å bry seg om eller problematisere rollen Arbeiderpartiets partisekretær tilsynelatende spiller i beslutninger som burde tas av regjeringen eller stortingsgruppen?
DemokratiNorsk politikkPolitikk og samfunn
Theodor Barndon Helland

Er Aps oppdrag allerede utført?

Er Aps oppdrag allerede utført? Arbeiderpartiet vil både være et folkeparti som representerer og forener mange forskjellige interesser, og et interesseparti for en bestemt gruppe. Det lar seg nok ikke gjøre
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mathilde FastingTheodor Barndon Helland

Er Arbeiderpartiets tilknytning til LO et problem?

Interesseorganisasjoner har en legitim plass i liberale demokratier, men kan sterke korporative bindinger ha uheldige utslag?
IdeerDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Nå er det vanlige folks tur – eller?

«Vanlige folk» og «folk flest»? Hvem er det og hvordan stemmer de?
Politikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Høyre, Ap og økonomisk måtehold

Ifølge Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har Ap, i motsetning til Høyre, beholdt evnen til å prioritere. Det er en sannhet med modifikasjoner.
ReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiet må stå klippefast på EØS-avtalen

Arbeiderpartiet står «klippefast» på EØS-avtalen ifølge eget program. Kun tidvis er Jonas Gahr Støre like forbilledlig klar i spørsmål om Norges tilknytning til EU.
EU og EØS

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til debatt

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til valgkampens første duell. Møtet sendes direkte.
Norsk politikk
9 aug
mandag 9 august 2021 kl. 00:00

Valg 2021: Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til debatt

Civitafrokost mandag 9. august kl. 8.00. Se opptak av møtet her!
Norsk politikk
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiet går fra pragmatisme til ideologi

Brundtland-regjeringen ga en utvetydig invitasjon til private aktører av ulikt slag om å satse på barnehager. Den siste tiden er det mye som tyder på at Ap vil bytte ut den historiske pragmatismen med lånt ideologi, skriver Storsletten i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiets barnehagepolitikk – fra pragmatisme til ideologi?

Dette notatet ser på hvilken holdning Arbeiderpartiet historisk sett har hatt til private barnehager, og det tar for seg den generelle utviklingen i sektoren, både før og etter tusenårsskiftet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Sosialdemokrati, Arbeiderpartiet

Sosialdemokrati

Sosialdemokrati er en politisk retning som tradisjonelt hører inn under paraplybetegnelsen sosialisme. Sosialdemokrater regnes i dag for å være pragmatiske til hvilke løsninger som fungerer best for å nå sine politiske mål.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

SV er et fløyparti

"Men om det i det hele tatt skal gi mening at vi faktisk har fløypartier, altså partier som står utenfor det vi med rimelig sikkerhet kan plassere i det politiske sentrum, så er SV et slikt parti." Bård Larsen i Minerva.
Ideer
migrasjon
Torstein UlserødNikolai HegertunHaakon Riekeles

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Hvor går Arbeiderpartiet?

Lavere partilojalitet preger norsk politikk, men velgerne holder seg til høyre eller venstre.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Det er ikke rart at Arbeiderpartiet sliter når ingen forsvarer det moderne sosialdemokratiet

"Arbeiderpartiene i Europa har blitt kritisert for å ha blitt for elitistiske og ha lite forståelse for arbeideres verdier. Samtidig er det kanskje grunn til å spørre om ledende sosialdemokrater har vært villige nok, eller om det har vært politisk mulig, å forsvare, formidle og forankre ideene de styrer etter."
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
Ideer
Torstein Ulserød

Ærlighet om innvandring

"Det er ikke lett for noe parti å «slå» Frp på strenghet når det gjelder innvandring. Men det er ikke en umulig oppgave å være bedre på ærlighet," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Det nye samfunnsbærende partiet?

"Skal Høyre overta for Arbeiderpartiet som det naturlige styringspartiet, må man kunne vinne valg også uten en folkelig statsminister Erna Solberg som kan strø om seg med offentlige penger til hver enkelt statsbudsjettpost."
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Hvis ingen på venstresiden står opp for det moderne sosialdemokratiet, går det galt

"Arbeiderpartiet har en markedsliberal arv som ikke må glemmes," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Haakon RiekelesMats Kirkebirkeland

Forvirring om Osloskolen

«Det er ingen politikere som mener at Osloskolen har vært uten feil eller potensial til å bli bedre. Men det er ingen som har "slått hull på myten" om at Osloskolen er blant landets beste», skriver Mats Kirkebirkeland og Haakon Riekeles.
Uncategorized
Torstein Ulserød

Arbeiderpartiets asylretorikk gir ikke mening

"Det er flere enn Sylvi Listhaug som ser seg tjent med lavt presisjonsnivå, deriblant Støre og Barth Eide," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

26,9 er nærmere enn 36,9

Arbeiderpartiet opplever målinger på godt under 30 prosent to uker før stortingsvalget. Det betyr at partiet begynner å nærme seg gjennomsnittet for de sosialdemokratiske partiene i Europa.
Uncategorized
Haakon Riekeles

Arbeiderpartiets dyre løfte til bøndene

Skal bøndene være Aps viktigste prioritering fremover, spør Haakon Riekeles i Dagbladet.
Økonomi
Kristin Clemet

Fiksjon og fakta om skatt

Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Historieskrivning fra venstresiden i LO

"Det oppstår et politisk problem fordi avstanden til de borgerlige partiene blir liten. Retorikken legges derfor til venstre for å vinne valg, men om politikken endres, og om det bidrar til et bedre forhold mellom «folk og elite», er tvilsomt," skriver Lars Kolbeinstveit hos Minerva.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Arbeiderpartiets «nye» næringspolitikk tyder på at Brundtlands industripolitikk er glemt

Arbeiderpartiets «nye» næringspolitikk tyder på at Brundtlands industripolitikk er glemt. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Økonomi
Steinar Juel

Sviktende faktasjekk av Aftenposten

Fakta er at det er feil at sysselsettingen er på det laveste nivået på tyve år. Det er svært enkelt å sjekke. Steinar Juel i Aftenposten meninger.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Høyres nøling undergraver en effektiv og moderne narkotika­politikk

Høyre burde støtte Venstre og Arbeiderpartiets forslag om å tillate brukerne av dagens sprøyterom å røyke i stedet for å injisere heroin. Anne Siri Koksrud Bekkelund i internrevisjonen i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

«For lite, for sent», ble «for mye, for lenge»

Lenger permitteringsperioder gir økt total ledighet og dårligere jobbmuligheter for de permitterte. Haakon Riekeles i Dagbladet.
Uncategorized

Kan alle bli med?

Like muligheter for alle er en viktig norsk verdi. Men hvordan skal dette sikres i praksis? Er det mulig å få med alle? Se video fra frokostmøtet her!
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Ap’s skatteforslag

For norske næringsdrivende vil skattetrykket gå i to svært ulike retninger, avhengig av om det blir regjeringsmakt til partiene som vil fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, eller til Ap som vil skjerpe den. Mathilde Fasting i Finansavisen.
Økonomi
Torstein Ulserød

Fortsatt begrenset interesse for kunnskap i ruspolitikken

Hvis Ap vil være progressive kan de foreslå en ruskommisjon med mandat til å se på alle sider ved ruspolitikken og vurdere alternative måter å regulere omsetning på. Torstein Ulserød i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter