Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om fattigdom

Hva mener vi med uttrykket «fattigdom»? De reelle fattigdomstallene i Norge er under halvparten så høye som de offisielle. De oppblåste tallene utgjør en stor ulempe hvis vi vil sette inn målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom. Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om liberale rettigheter

Fra et liberalt ståsted er den politiske friheten rettighetsbasert. Uten institusjoner som kan beskytte rettighetene våre, vil ikke politisk frihet være mulig. Hvorfor gir ikke flere rettigheter mer frihet? Og hva er problemet med den sterke veksten i antall rettigheter i nyere tid? I denne episoden av Civita-foredraget svarer filosof Lars Fr. Svendsen på dette og gir litt voksenopplæring om liberale rettigheter.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om paternalisme

Statens mest grunnleggende oppgave er å beskytte den enkelte borgerens rettigheter, mot krenkelser fra andre individer, grupper og faktisk også staten selv. Men er det også statens oppgave å beskytte den enkelte borgeren mot seg selv? Hør nye episode av Civita-foredraget med Lars Fr. Svendsen om paternalisme.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

I vår tid er den akademiske friheten, i likhet med ytringsfriheten, under press. Men hva menes egentlig med akademisk frihet, og hvordan skiller den seg fra ytringsfriheten? Hør ny episoden her!
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

Hva er ytringsfrihet? Hva skal til for at ytringsfriheten skal være reell? Hvor går grensene for hva vi bør tolerere? Hør ny episode av vår podcast Civita-foredraget med filosof Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

CIVITA-FOREDRAGET: Lars Fr. H. Svendsen om ensomhet

Hva er ensomhet, og er det riktig at det er et stadig større samfunnsproblem? Hør andre episode av vår nye podcast #Civitaforedraget med filosof Lars Fr. H. Svendsen.
Ideer

CIVITA-FOREDRAGET: Lars Fr. H. Svendsen om løgn

Hva er løgn? Og hvorfor er det så galt å lyve? Hør vår første podcastepisode av Civita-foredraget, en ny månedlig podcast og foredragsserie med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om makt

Makt er hverken godt eller ondt i seg selv – det avhenger helt og fullt av hvordan den utfolder seg – men makt er farlig. Ny episode av Civita-foredraget.
IdeerPolitikk og samfunn
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om penger

Penger er et uttrykk for noe av det mest verdifulle i menneskelivet: Vår evne til å vise hverandre tillit. Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
IdeerØkonomi
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om tillit

Når målinger av tillitsnivåer i ulike land blir presentert formidles dette ofte i norske aviser som at nordmenn er klodens mest naive folkeslag. Det kan nok i og for være riktig, men vi bør skille mellom naiv, blind og reflektert tillit.
IdeerDemokrati
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om sannhet og demokrati

Sannheten er ikke demokratisk, men demokratiet behøver sannhet. Hør ny episode av Civita-foredraget.
IdeerDemokrati
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om egoisme

Er vi alle dypest sett egoister? Er for eksempel julegavene vi gir hverandre til syvende og sist motivert av egeninteresse? Hør ny episode av Civita-foredraget!
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om psykiske lidelser og sykeliggjøringen av menneskelivet

Vi kan jevnlig lese at en stadig større del av befolkningen sliter med ulike psykiske lidelser. Skyldes dette at vi er blitt sykere? Eller at vi har senket listen for hva som bør betraktes som sykdom?
VelferdsstatenPolitikk og samfunnVelferdstjenester
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om utopier

Alle ønsker en bedre verden. Da kan det være nærliggende å ønske seg den best mulige, eller snarere, perfekte verden. Oscar Wilde mener det bare finnes to tragedier: ikke å få det man ønsker eller å få det, og at den sistnevnte tragedien er den største. Det finnes ikke noe område hvor dette i så ekstrem grad er tilfelle som i de politiske utopiene. Virkelige mennesker er ikke som de prakteksemplarene utopien forutsetter, og da går det dem gjerne riktig ille når utopien skal realiseres med makt.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om dyreetikk

dette Civita-foredraget gir Lars Fr. H. Svendsen en kort innføring i sentrale temaer innen dyreetikk.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om straff

Hvorfor straffer vi forbrytelser? Hør ny podcastepisode av Civita-foredraget!
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om ondskap

«Ondskap» er et begrep for å beskrive det verste vi mennesker gjør mot hverandre. Hvorfor gjør vi det onde? Hør ny podcastepisode med Lars Fr. Svendsen.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om fri vilje

Forestillingen om fri vilje er sentralt for menneskeverdet, for vår oppfatning av hva som skiller oss fra alle andre dyr, og for så mange av våre institusjoner, som rettsvesenet. Imidlertid er det fullt tenkelig at denne frie viljen ikke er annet enn en illusjon, og at dine handlinger er like fastlagt som en planets ferd rundt en stjerne.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om pandemiens store kjedsomhet

Hva er egentlig kjedsomhet? Hvorfor ble det særlig mye av den under pandemien? Og hvordan bør man forholde seg til kjedsomheten når den melder seg i tilværelsen? Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

Alle er «for» rettferdighet og likhet, men det avgjørende er HVA SLAGS rettferdighet og likhet man er for. Hvis du vil høre mer om dette, kan du laste ned denne månedens Civita-foredrag med filosof Lars Fr. H. Svendsen.
Ideer