Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Skole, elever, friskole, barn som løper

Skole

En skole er et lærested hvor man undervises i ulike fag for å få kunnskap og ferdigheter som tilrettelegger for senere arbeid og utdanning.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Pragmatisme

Pragmatisme er en politisk holdning primært basert på praktiske og materielle vurderinger, heller enn ideologiske, etiske, prinsipielle eller moralske premisser.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier

Politikk

Politikk er samspillet mellom staten og samfunnet for øvrig, men kan også gjelde samspillet mellom ulike stater.
IdeerPolitikk og samfunn
Meritokrati, spotlight

Prinsipp

Et prinsipp er en grunnsetning eller grunnregel som man ikke bør eller kan bryte. Følgelig må øvrige regler og politiske forslag forholde seg underordnet til prinsippet
IdeerPolitisk filosofi

Miljø

Økt oppmerksomhet om hvordan menneskelig aktivitet påvirker våre ytre omgivelser, særlig i negativ forstand, har gjort at vern av miljøverdier har blitt et politisk spørsmål.
Klima og miljø

Regulering

En regulering er en offentlig norm hvis formål er å forme eller endre adferd, vanligvis for å rette opp feil.
Økonomisk politikkØkonomi
Paul Joakim SandøyPeder Tellefsdal

Diagnoseepidemiens ofre

"Dersom vi ikke har uendelig med penger og spesialisert arbeidskraft: Burde vi ikke prioritere psykisk helsehjelp til de aller sykeste fremfor lavterskeltilbud til alle?" Paul Joakim Sandøy og Peder Tellefsdal i Aftenposten:
Demokrati og rettigheter
Paul Joakim Sandøy

Fra rødt til grått skattesystem

"Klimabudsjettet for 2016 har flere lyspunkter. Men regjeringen overlater det viktigste klimavirkemiddelet til Venstre. Igjen." Paul Joakim Sandøy på Minervanett.no:
Økonomi
Paul Joakim Sandøy

Konservative Støre

"Er Jonas Gahr Støre konservativ? Kanskje. Og i hvert fall når han er på sitt beste," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Det grønne skiftet blir ikke fett

"Klimakampen har gått fra sur pessimisme til kul optimisme. Men kanskje har vi blitt for optimistiske," skriver Paul Joakim Sandøy i Dagbladet.
Økonomi
Paul Joakim Sandøy

Fremsnakkingstyranniet

"Tiden er overmoden for å pensjonere begrepet «snakke ned».", skriver Paul Joakim Sandøy i Dagsavisen.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Om jordbruk og klima

"Det finnes argumenter mot en klimaavgift. Men utslippene i jordbruket fortjener en redelig debatt," skriver Paul Joakim Sandøy i Nationen.
Økonomi
Paul Joakim Sandøy

Klimaavgift i jordbruket

"Vi løser ikke klimakrisen med å utelukkende gjennomføre populære, men ineffektive, tiltak", skriver Paul Joakim Sandøy i Dagbladet.
Økonomi
Paul Joakim Sandøy

Alternative akupunktører

"Det er ikke min feil at VGs journalist ble feilaktig diagnostisert med matintoleranser på akupunkturklinikk," skriver Paul Joakim Sandøy i VG.
VelferdsstatenØkonomiNæringspolitikk
Paul Joakim Sandøy

Jordbrukets klimaskeptikere

"Ordskiftet mellom agronom Siri Helle og undertegnede har gått fra uenighet om klimaavgift i jordbruket, til uenighet om konseptet vitenskap. Det er ikke hold i hennes gjentatte påstand om at jordbruket samlet sett er klimapositivt," skriver Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
Økonomi
Paul Joakim Sandøy

Agronomisk vranglære

"Etter at jeg skrev om mitt forslag til klimaavgift i jordbruket i Aftenposten 17. juli, har reaksjonene vært mange. Flere er uenige, men ikke alle vet hvorfor", skriver Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
Økonomi
Paul Joakim Sandøy

Klimakampens hellige ku

"Det er på tide at bønder og kjøttspisere betaler for klimautslippene sine, slik alle andre gjør", skriver Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
ØkonomiKlima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Nr. 18 2015: Bør jordbruket avgiftsbelegges?

Det er sjeldent at klimatiltak i landbruket diskuteres, til tross for at sektoren står for rundt en tiendedel av norske utslipp. I dette notatet spørres det først om jordbruket bør avgiftsbelegges, og deretter hvordan en slik avgiftsbelegging kan gjennomføres mest mulig effektivt. Last ned og les notatet her!
AvgifterØkonomiKlima og miljøNæringspolitikk
Paul Joakim Sandøy

Matintoleransebløffen

"Hvis du har blitt fortalt av noen andre enn legen din at du er «matintolerant», er sannsynligheten stor for at det ikke stemmer," skriver Paul Joakim Sandøy i VG.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Osvald-monumentet: Umulig å diskutere

"Debatten om Osvald-monumentet viser hvor vanskelig det er å diskutere med vidt forskjellige premisser og forståelser lagt til grunn," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Demokrati og rettigheter
Mathilde FastingPaul Joakim Sandøy

Det ekskluderende «fellesskapet»

"Når Arbeiderpartiet anklager regjeringen for å være «unorsk» og «selge landet», skjer ikke det i et historisk vakuum. Partiet har forsøkt å sette likhetstegn mellom Norge og sosialdemokratisk politikk siden andre verdenskrig," skriver Mathilde Fasting og Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
Offentlig eierskapNorsk politikk
Paul Joakim Sandøy

Når Skavlan vrenger jakka

"Skavlan gjorde et ganske godt intervju. Det gjorde Åkesson også. Taperne er alle som jublet foran TV-en på fredagskvelden," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

La meg høre Holocaust-benekterne

Paul Joakim Sandøy skriver på Aftenposten.no: "Dersom det finnes Holocaust-benektere i Norge, la meg vite det. Om ikke annet, så for å vite at de finnes, og hvorfor de tror som de gjør. Vi står fritt til å møte dem slik vi måtte ønske. Med øredøvende stillhet, eller med sterke motytringer. Men ikke dømme. Vi trenger ingen domstol for å huske."
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Paul Joakim Sandøy

Max ytringsfrihet?

"«Sparkingen» av Max Hermansen handler vel så mye om synet på stillingsvernet som om synet på ytringsfrihet," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva: "Sjelden har noen på venstresiden argumentert så sterkt for arbeidsgivers rett til å sparke noen, som Lippestad på fredagens Dagsnytt 18."
IdeerYtringsfrihet
Paul Joakim Sandøy

Alternativ og skolemedisin: Et tydelig skille

"Enkelte mener alternativ behandling og religion er to sider av samme sak. Det er mye sant i det – i alle fall når det kommer til lovgivningen: Alle må få lov til å tro på det man vil. Men staten skal ikke ha noen religion. Valget om å benytte seg av alternativ behandling skal være fritt, men det faller utenfor helsevesenets ansvarsområde," skriver Paul Joakim Sandøy hos NRK Ytring.
BioteknologiPolitikk og samfunnNæringspolitikk
Paul Joakim Sandøy

Ny rapport: Alternativ behandling

10 år har gått siden den omdiskuterte kvaksalverloven ble avskaffet og erstattet med lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. Den politiske debatten har derimot stått i ro. Målet med denne rapporten er å løfte den politiske debatten om alternativ behandling. Hvordan bør politikerne forholde seg til alternativ behandling?
BioteknologiPolitikk og samfunn
Paul Joakim Sandøy

Alternativ behandling

Målet med denne rapporten er å løfte den politiske debatten om alternativ behandling. Hva er alternativ behandling? Hvor mye av den har vi? Bør kvaksalverloven gjeninnføres? Og hvordan bør politikerne forholde seg til alternativ behandling?
Velferdstjenester