NYTT CIVITA-NOTAT: Kapitalisme og fred

Hvorfor blir det stadig mindre krig mellom stater i verden? Og hvorfor blir vi ikke kvitt problemet med borgerkriger? I dette Civita-notatet legger statsviter og fredsforsker Indra de Soysa fram sin seneste forskning om kapitalismens forhold til væpnet konflikt. Hvilke elementer i kapitalismen har sammenheng med sannsynligheten for konflikter mellom stater og internt i stater?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »